Đua Top Vinh Dự Tài Phú - Võ Lầm

Sự kiện Đua Top:Từ ngày:09/09 đến 16/09

Đua Top Vinh Dự Tài Phú - và Vinh Dự Võ Lầm khi OPEN SERVER:

Phần Thưởng
  • 〠 Top 1: Nhận 5 Ức đồng + 1 Vũ Khí Thần Thoại + 10k Nguyên liệu nâng cấp 〠.
  • 〠 Top 2: Nhận 3 Ức đồng + 5k Nguyên liệu nâng cấp 〠.
  • 〠 Top 3: Nhận 1 Ức Đồng + 2k Nguyên liệu nâng cấp 〠.
  • 〠 Top 4-10: 5000v Đồng + 1k Nguyên liệu nâng cấp 〠.

Trân Trọng!!

Chúc Toàn thể Anh Em Sức Khoẻ Dồi dào - Chơi game vui vẽ