Phó bản Lâu Lan:

Thông tin

Để thuận tiện hơn cho quý đồng đạo trong quá trình theo dõi phần hướng dẫn tóm tắt của tính năng ở trang trước, Bổn Trang có thêm phần hướng dẫn chi tiết dưới đây. Thân mời quý đồng đạo cùng tham khảo.

Giới thiệu

 • Phó bản lâu Lan Để tạo điều kiện cho AE kiếm KNB + Mãnh ghép hoạt động.
 • Thời gian tham gia phó bản là 30 phút / 1 ngày.
 • Thời gian cố định: 19h30-20h00.
 • Khi tham gia sẽ nhận được Kim nguyên bảo Tiểu + Đại + Nguyên Liệu Hoạt động Thất Thái Võng .

Kiếm Thế

Bản đồ Phó bản Lâu Lan

Điều kiện tham gia

Hình ảnhGhi chú

Kiếm Thế

NPC Sự Kiện

 • Vị trí: Phượng Tường Phủ (220/217).
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân sĩ đạt cấp 100 trở lên đã gia nhập môn phái và trong trạng thái tổ đội.
  • Thời gian tham gia từ 20h30-21h00.

Kiếm Thế

Khi Tiêu diệt quái sẽ nhận được

Phần thưởng

  • Khi train sẽ có cơ hội nhận được: Thất Thái Võng + Kim Nguyên Bảo Tiểu + Kinh nghiêm Đơn (Sơ).