Sự kiện Làm Bánh Trung Thu 2022

Sự kiện Làm Bánh Trung Thu:Từ ngày:

nguyên liệu Event:

Hướng dẫn
+ Nhận từ các hoạt động
 • Bạch Hổ đường:.
 • Tiêu dao cốc:.
 • Tống Kim:.
 • Thi Đấu Loạn Phái.

Nguyên liệu Event:

Vật phẩm Số lượng
 Nước  1
 Bột mì  1
 Đường cát  1
 Trứng gà  1

Làm Bánh Trung Thu:

Hướng dẫn
Làm Bánh Trung Thu Kim Long
 • 15 Vạn Đồng Thường
 • 1 Nước
 • 1 Bột mì
 • 1 Đường cát
 • 1 Trứng gà
Làm Bánh Trung Thu thập cẩm:
 • 1 Vạn Đồng Thường
 • 1 Nước
 • 1 Bột mì
 • 1 Đường cát
 • 1 Trứng gà

Phần thưởng khi sử dụng Event:

Hướng dẫn
Ăn Bánh Trung Thu thập cẩm Nhận được random quà sau:
 • 1 Tỷ Exp tỉ lệ 40%
 • 5 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Không Khóatỉ lệ 40%
 • 3 Linh tê ngọc tỉ lệ 10%
 • 50 tiền du long tỉ lệ 10%
Ăn Bánh Trung Thu Kim Long: Nhận được random quà sau:
 • 1 Bá Chủ Bạch Ngọc tỉ lệ 10%
 • 20 Tỷ Exp tỉ lệ 30%
 • 50 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Không Khóa tỉ lệ 40%
 • 50 Linh tê ngọctỉ lệ 10%
 • 1 Chú Văn Huyết Ngọc tỉ lệ 10%
 • 1 Bá Chủ Bạch Ngọc tỉ lệ 10%