Phần thưởng nạp tích luỹ

Tỉ lệ Donate server KIMLONG: 100k = 1 ỨC Đồng ( 10.000 vạn Đồng )

Tích luỹ Nhận
**** Phần thưởng nạp tích luỹ 100k ****
 • 1k rương nguyên liệu
 • 10 Bùa bảo toàn
 • 1 Rương phi phong ngũ hành
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng thành viên thân thiết
*** Phần thưởng nạp tích luỹ 200k ****
 • 1k rương Nguyên liệu nâng cấp
 • 15 Bùa bảo toàn
 • 1 Rương phi phong ngũ hành
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng nhà tài trợ Đồng
***Phần thưởng nạp tích luỹ 500k****
 • Nhận Max kĩ năng Ngựa ( nhận tại NPC tân thủ )
 • 20 Bùa bảo toàn
 • 2k nguyên liệu nâng cấp
 • Danh hiệu nhà tài trợ Bạc.
***Phần thưởng nạp tích luỹ 1000k****
 • 1 GLK 10 + 1 Truyền Kỳ Ấn 10
 • 2k Nguyên liệu mỗi loại
 • 30 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Vàng
***Phần thưởng nạp tích luỹ 2000k****
 • Kích hoạt full bộ đồng hành cấp 2 : Liên - Yêu - Giày - Bội Nón cấp 10
 • 3k Nguyên liệu mỗi loại
 • 30 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Bạch Kim.
*******Phần thưởng nạp tích luỹ 5000k****
 • Kích hoạt 3 kĩ năng :Bát Mạch Kì Kinh + Thuần Dương Vô Cực + Đại Đế Đồ Long
 • 5k Nguyên liệu mỗi loại
 • 50 Bùa bảo toàn
 • Danh Hiệu & Vòng Sáng Tài Trợ Kim Cương

Trân Trọng!!

Chúc Toàn thể Anh Em Sức Khoẻ Dồi dào - Chơi game vui vẽ