Tin Tức

Hệ Thống Ngoại Trang


Hệ Thống Ngoại Trang

+++++ Nhận được khi mua tại NPC Trang Bị

+++++ Nhận được rương ngoại trang 7 ngày khi tạo nhân vật

Option Ngoại Trang

    Hình Ảnh Ngoại Trang