Tin Tức

Thời Gian Hoạt Động:

Cách sở hữu

  • - Ghép từ ngựa tân thủ Phiên Vũ + Linh hồn chiến mã ở Du Long.
  • - Nâng cấp ngựa từ hoạt động

Ngựa Du Long

Đổi Ngựa VIP 2020

  • - Đổi Từ NPC Nâng Cấp.
  • - Nguyên liệu Nâng cấp ngựa từ các hoạt động