Hoạt động Vận Tiêu:

Hoạt động Vận Tiêu:

Giới hạn hoạt động

 • Mỗi nhân vật được tham gia 1 ngày:
 • + Hộ tống 3 Lần/ 1 ngày .
 • + Cướp tiêu 3 Lần/ 1 ngày.
 • Hộ tống cách xa Tiêu.. Thì nhiệm vụ thất bại
 • Thời gian Vận tiêu: Cả ngày

1. Nhận Tiêu:

2. Vận Tiêu:

3. Phần Thưởng Vận Tiêu:

 • 1 Bản đồ Vạn Hoa Cốc + 1 Bản đồ Thiên Quỳnh Cung
 • 1 Bùa bảo toàn
 • 5 Linh tê ngọc
 • 1 Rương trang bị đồng hành
 • 100 Chiến thần

4. Phần Thưởng Cướp Tiêu:

 • 1 Bùa bảo toàn
 • 5 Linh tê ngọc
 • 50 Chiến thần
Cám ơn Các Huynh đã xem Hướng dẫn: Chúc các Huynh chơi vui vẽ^^